บริการโปรแกรมบัญชี Express

express software

หลายๆท่าน คงประสบปัญหาของ โปรแกรมบัญชี ไม่ว่าจะเป็น

– เรียกโปรแกรม Express ไม่ได้

– คอมพิวเตอร์ เสีย แล้วต้องใช้ Express

– backup ข้อมูล Express ไม่ได้

– ช่างคอม ทำโปรแกรม Express เสียหาย ใช้งานไม่ได้

– จะติดต่อซื้อ โปรแกรม Express เพราะยังไงก็ต้องใช้ของเขา ณ ปัจจุบันนี้

ติดต่อเรา ที่

089-1288099

http://computech.co.th

https://www.facebook.com/computechcenterservice

 

โปรแกรมบัญชี express

โปรแกรมบัญชี express

คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชี Express

เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปมีความคุ้นเคยในการใช้งาน พนักงานบันทึกรายการขั้นต้น ไม่จำเป็นต้องจบบัญชี เนื่องจากโปรแกรมเชื่อมโยงไปยังบัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องประมวลผลทุกเดือน ทำให้การเรียกใช้ข้อมูลมีความต่อเนื่อง

สามารถใช้งานตั้งแต่ฝ่ายจัดซื้อออกใบสั่งซื้อ ->สโตร์รับสินค้า จนกระทั่งจ่ายชำระโดยฝ่ายการเงิน ส่วนทางด้านขายสามารถทำตั้งแต่เสนอราคา->เปิดบิลขาย->รับชำระหนี้

การเชื่อมโยงโปรแกรมถึงกันได้ ทำให้ลดเวลาการทำงาน และไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน เรียกรายงานต่าง ๆ หรืองบการเงินได้ทันที การเชื่อมโยงของโปรแกรม ทำให้การบันทึกการซื้อ ขาย รับเงิน จ่ายเงิน ทำเพียงขั้นตอนเดียว โปรแกรมจะเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบธนาคาร ทำให้ผู้ใช้จะมีความสะดวกยิ่งขึ้น

การเชื่อมโยงของระบบต่างๆในโปรแกรม ทำให้การบันทึกการซื้อ,ขายและรับจ่ายเงิน เชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบธนาคาร ฯลฯ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
1 ทำให้ลดเวลาการทำงาน และไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน เรียกรายงานต่าง ๆ ได้ทันที ทั้งสต๊อคการ์ด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ วิเคราะห์การซื้อ วิเคราะห์การขาย หรืองบการเงิน
2 ด้วยความสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องประมวลผลทุกเดือน ทำให้การเรียกใช้ข้อมูลมีความต่อเนื่อง

ปรับแบบรายงานหรือบิลชาย หรือเอกสารต่าง ๆ ให้พิมพ์ในแบบฟอร์มของกิจการ หรือพิมพ์เอกสารที่มีตราสัญลักษณ์ของกิจการ มีรายงานต่างๆ ให้เลือกหลายแบบ ทั้งรายงานสินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้ ลูกหนี้และงบการเงิน

สามารถปรับงบการเงิน ให้สามารถออกงบต้นทุนผลิตได้ รายงานงบกำไรแต่ละโครงการ เป็นต้น

ออกรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ใบแนบ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ได้ (จากคุณลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกัน) โดยไม่ต้องจัดทำรายงานใหม่ให้เสียเวลา

สร้างเมนูย่อยๆ ได้ ด้วยตนเอง เช่น เมนูขายเชื่อ แบ่งออกเป็น ขายเชื่อ-สนญ ขายเชื่อ-สาขา เป็นต้น

มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถให้ผู้ใช้แต่ละคนทำงานเฉพาะเมนูที่กำหนดได้ สามารถกำหนดให้ผู้ใช้ทำงานต่อไปนี้ได้หรือไม่ได้ เช่น เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล

ใช้งานได้ทั้งกิจการ โรงงาน,ค้าปลีกและบริการ เช่น โรงงานผลิตสินค้า,ขายวัสดุต่าง ๆ ,รับเหมางานต่าง ๆ

มีรายงานต่าง ๆ ให้เลือกหลายแบบ ทั้งรายงานสินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ งบการเงิน วิเคราะห์การซื้อ การขาย สามารถปรับงบการเงิน ให้รายงานงบต้นทุนผลิตได้ ปรับแบบรายงานหรือบิลต่าง ๆ ให้พิมพ์ในแบบฟอร์มเดิมของกิจการ รายงานงบกำไรขาดทุนแต่ละโครงการ ฯลฯ

 

ราคาของโปรแกรม Express และการให้บริการต่าง ๆ

โปรแกรม Version win 1 LAN-Thai. 28,000.- บาท

โปรแกรม Version win 1 LAN-Thai-Eng. 34,000.- บาท

โปรแกรม Version win 1 Single-Thai. 19,000.- บาท

โปรแกรม Version win 1 Single-Thai.-Eng. 24,000.- บาท

< จะมีใครจะใช้เฉพาะ เวอร์ชั่น ภาษาไทย ไหมเนี้ยะ >

สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี 5,000.- บาท ( เฉพาะพนักงานของบริษัทที่ซื้อโปรแกรมไปเท่านั้น )

วางระบบบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 15,000.- บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

บริการหลังการขายของ Express เอง เมื่อเราซื้อโปรแกรมจากตัวแทนจำหน่าย

1. บริการตั้งค่าเริ่มต้นในโปรแกรมให้เหมาะกับกิจการ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเริ่มต้นการใช้งานได้ทันที

2. ติดตั้งโปรแกรม พร้อมอบรมการใช้โปรแกรมในสถานที่ 2 วัน วันละ 3 ชั่วโมง

3. บริการต่อเนื่องของศูนย์

3.1 จัดอบรมการใช้โปรแกรมฟรี 2 ท่าน ที่ศูนย์กรุงเทพฯ ระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่เวลา 8.45 น. -16.00 น.

3.2 มีทีมปรึกษาและตอบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมให้กับผู้ใช้ “ฟรี” ทางโทรศัพท์ 30 คู่สาย

3.3 ช่วยตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดและมีปัญหาโดยท่านส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ